Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at bidrage til Kirke for Alle, så er du velkommen til at skrive til redaktør Anne Mie Skak Johanson på mie@dmr.org eller på telefon 6122 3560.