Om Kirke for Alle

Kirke for Alle er et dansk digitalt magasin om kirkens globale missioner. Magasinet indeholder både artikler, webinars, podcasts og film, som beskæftiger sig med emnerne missiologi, diakoni, forkyndelse, økumeni, religionsmøde og spiritualitet. Organisationerne bag magasinet er: Folkekirke og religionsmødeFolkekirkens Mellemkirkelige RådFrikirkeNetDanske Kirkers Råd, Menighedsplejen i DanmarkEvangelisk Alliance, Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde og Dansk Missionsråd