Skærmkaffe med sidegevinster

Af Mette Møbjerg Madsen |

Hvordan kan man bruge teknologi til at bryde ensomhed eller skabe nye fællesskaber? Det undersøger et nyt projekt med ældre lige nu.

De fleste mennesker kan huske, hvordan deres barndoms køkken så ud. Mange kan også levende genkalde sig, hvordan de som usikre teenagere oplevede deres konfirmation.


Selvom man ikke kender hinanden, kan det være sjovt og berigende at dele minder og historier. Det er i hvert fald erfaringen fra de første kaffegrupper, der har sagt ja til at prøve at mødes digitalt med hinanden i sensommeren og efteråret 2021. Altså på Zoom hjemmefra og foran skærmen.

Kaffegrupperne er første del af et projekt, der undersøger, om man kan skabe nye måder at mødes og være sammen på, når man har svært ved at mødes fysisk med andre. Fx hvis man ikke er så mobil, er syg, sårbar eller bor et sted med få busser eller anden offentlig transport. Eller fordi landet er ramt af en pandemi som corona.

Uanset årsag, så er tanken bag projektet at skabe nye rum for samvær ved hjælp af moderne teknologi.

”Idéen blev født ud af coronaepidemiens første faser, hvor vi isolerede os, og alle blev opmærksomme på, hvor betydningsfuldt det er at være sammen med andre. Mennesker har brug for at være sammen,” siger Mei Petersen.
Hun leder projektet ”Virtuel kaffe” hos landsorganisationen Menighedsplejen i Danmark, der har søsat det i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS – støttet af VELUX FONDEN.


Danmark har over 2.000 sogne, og Menighedsplejen i Danmark har et godt netværk til at række ud til både ældre, ensomme, isolerede og marginaliserede mennesker gennem sine godt 500 lokale menighedsplejer, der bl.a. laver socialt arbejde. I første omgang – mens idéen prøves af – er det ældre mennesker, som er målgruppen.

Mange grin

Og hvad går ”Virtuel kaffe” så konkret ud på?


To grupper med hver fem ældre har mødtes til ”skærmkaffe” gennem et halvt år. Med i gruppen er også en vært, som selv er frivillig fra Menighedsplejen i Danmarks besøgstjeneste.


Værten inviterer til mødet og har et par emner i baghånden, som man kan tale ud fra. Emnerne har fx været traditioner til jul og andre højtider, barndommens køkken eller dengang, man blev konfirmeret. Og værten samler også op til sidst og spørger de andre, hvordan det har været at være med.

De foreløbige erfaringer viser, at projektet er en succes.

Mai Petersen

”De hygger sig. De oplever, det har været både sjovt og lærerigt. De har fået sig nogle gode grin – fx da snakken faldt på konfirmationshistorier. De griner faktisk meget. Nogle fortæller også, at kaffemødet har gjort dem afslappede. Så glæden fylder meget. De har i hvert fald ikke lyst til at stoppe igen,” siger Mei Petersen.


En af grupperne har ligefrem aftalt at mødes ude i virkeligheden, selvom de ikke kendte hinanden før og ikke bor det samme sted.

Ny teknisk lærdom

Udfordringer er der selvfølgelig. De handler om teknik. Og om at kunne finde ud af at logge sig på, følge instruktioner på engelsk på skærmen og den slags. Der får de, der har behov, så vejledning og hjælp af værten og Menighedsplejen i Danmark. Sogne, der deltager i projektet, får midler til Ipads og kursus om Zoom.


Men med udfordringer følger ofte også lærdom. En sidegevinst ved projektet er, at de ældre får øjnene op for teknologiens muligheder, og at nogle bliver mere teknologisk kompetente.


”En fortalte om, hvor smart, hun syntes, Zoom er. Hun havde fået ny bolig og ville gerne vise den til sin veninde, men hun havde ikke set veninden i et par år. Nu kunne hun bare gå rundt i boligen med en skærm og vise veninden, hvordan der så ud. Hun havde fået et nyt værktøj i sit liv!” fortæller Mei Petersen.

”En fortalte om, hvor smart, hun syntes, Zoom er. Hun havde fået ny bolig og ville gerne vise den til sin veninde, men hun havde ikke set veninden i et par år. Nu kunne hun bare gå rundt i boligen med en skærm og vise veninden, hvordan der så ud.”

Stort potentiale

Hvis det står til Mei Petersen, vil der komme mange flere skærmkaffemøder i fremtiden. Menighedsplejen i Danmark og SUS videreudvikler løbende projektet, der slutter i november 2023.


SUS’ rolle i projektet er at bruge sin viden og ekspertise inden for social innovation til at give løbende sparring, der understøtter modeludviklingen.


Gennem hele forløbet er metodeudvikling i fokus. Det betyder, at der undervejs afprøves forskellige modeller for, hvordan elementerne for de virtuelle kaffemøder fungerer bedst.


Ambitionen er at få sat gang i yderligere 10 grupper i 2022. Går det som forventet – og bliver kaffemøderne ved med at være en succes – så ligger tanken lige for: Også andre skal have gavn af erfaringerne.

Simon Hjortnæs Haugard


”Det er håbet, at erfaringerne fra projektet også skal kunne bruges af andre organisationer, der arbejder for at nedbringe ensomhed blandt ældre,” siger Simon Hjortnæs Haugegaard, der er projektleder på ”Virtuel kaffe” i SUS.

Del dette indlæg: