Digital online læring og samfundsforandrende udviklingsarbejde

Af Filip Buff Pedersen, Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) |

I de seneste år har Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) i stigende grad benyttet online-værktøjer til at styrke enkeltpersoners kompetencer og opbygge organisationers kapacitet. I arbejdet med at skabe holdningsændringer, øge viden og tilbyde færdigheder har CKU fundet en række fordele ved at benytte digital online læring.

Først og fremmest øger digital online læring tilgængeligheden af uddannelses- og træningsressourcer for enkeltpersoner fra hele verden, også i områder hvor tilgangen til uddannelse er begrænsede eller ikkeeksisterende pga. ressourcer eller logistik udfordringer. I CKU har vi 36 medlemsorganisationer, der arbejder i 40 lande med 120 forskellige partnerorganisationer. I forbindelse med træning af disse, kan vi ved brug af online læringsressourcer nå flere, også med stor geografisk spredning. Online kurser og træning er ofte billigere end afholdelse af en traditionel ansigt til ansigt træning, hvilket gør det til et overkommeligt valg for organisationer med begrænsede budgetter.

Hvorfor bruge online værktøjer i internationalt udviklingssamarbejde? 

 • Tilgængelighed: Digital online-læring giver enkeltpersoner fra alle hjørner af kloden adgang til information og undervisningsressourcer. Dette er særlig vigtigt i områder, hvor traditionelle uddannelsesressourcer er begrænsede eller ikkeeksisterende. En stor del af ressourcerne er lavet så de kan downloades og således anvendes i områder hvor der ikke er internet.
 • Omkostningseffektivitet: Digital online-læring er ofte billigere end traditionel ansigt til ansigt-undervisning, hvilket gør det til et overkommeligt valg for organisationer med begrænsede budgetter. Som en organisation, der er involveret i international udviklingssamarbejde, kan vi reducere rejseudgifterne og de høje omkostninger til løn forbundet hermed.
 • Skalerbarhed: Digital online-læring kan let skaleres for at nå en større målgruppe. Det kan bruges til at træne medarbejdere, frivillige og endda afsides liggende lokalsamfund i vigtige sociale emner.
 • Engagement: Online-læringsplatforme kan designes til at være interaktive og engagerende, hvilket øger sandsynligheden for, at enkeltpersoner gennemfører træningen og husker informationen.
 • Målbart indtryk: Digital online-læring giver organisationer mulighed for lettere at følge effekten af deres træningsprogrammer gennem dataanalyse og læringssystemer.

Alt i alt kan digital online-læring være et effektivt værktøj til at fremme social forandring ved at tilbyde tilgængelige, omkostningseffektive, engagerende og skalerbare ressourcer.

Online værktøjer, E-Learningskurser og webinars:

CKU anvender online træningskurser og webinars om forskellige emner relateret til kirker og kirkelige organisationers udviklingssamarbejde og tros- og religionsfrihed. Disse ressourcer benytter interaktive værktøjer som videoer, quizzer og online diskussioner for at forbedre læringen.

 • Online praksisorienterede værktøjer og ressourcer: CKU giver online værktøjer og ressourcer til kirker og kirkelige organisationer, herunder vejledninger til projektarbejdet. Disse ressourcer er let tilgængelige via vores hjemmeside.
 • Samarbejdsbaserede onlineplatforme: CKU bruger samarbejdsbaserede onlineværktøjer som Microsoft Teams, Zoom og online-læringsplatformen www.fabo.org til at lette læring, kommunikation og deling af information mellem medarbejdere, medlemsorganisationer, partnere og interessenter.
 • Online netværk: CKU opretholder en online tilstedeværelse gennem deres hjemmeside og sociale medieplatforme, hvor vi deler opdateringer, nyheder og ressourcer relateret til kirker og kirkelige organisationers udviklingssamarbejde og tros- og religionsfrihed.
 • Virtuelle begivenheder: CKU afholder virtuelle events såsom webinars og online konferencer, hvor folk kan lære og dele erfaringer med hinanden.

Konkrete eksempler: 

CKU bruger en række onlineværktøjer til at øge viden og styrke kirker og kirkelige organisationers internationale udviklingssamarbejde. CKU bruger fabo.org som en online-læringsplatform. Platformen understøtter online kurser efter behov og faciliterede kurser, hvor der anvendes blended learning-metodologi med kombination af on-demand elementer, præsentationer og faciliterede diskussions og erfaringsdeling. I CKU har vi i samarbejde med forskellige aktører udviklet onlinekurser om:

 • Træning i bekæmpelse af bedrageri og korruption
 • Forebyggelse af seksuel chikane og udnyttelse
 • Forebyggelse af vold mod kvinder og religions rolle
 • Verdensmålene: Fra ord til handling (på dansk) – SDG’er i praksis

Introduktioner til kurserne kan findes her: https://cku.dk/ressourcer-og-publikationer/cku-learning-hub/ og https://fabo.org/cku/cku_learning#section-2

Selv før COVID-19 accelererede udviklingen af forskellige online ressourcer, var CKU begyndt at udvikle online-læringsplatformen med flere kurser og ressourcer relateret til tros- og religionsfrihed. Dette blev bl.a. gjort inden for NORFORB-netværket, som DMR og CKU var medstiftere af. Her anvendtes onlineværktøjer i vid udstrækning i forbindelse med den internationalt anerkendte online-læringsplatform www.forb-learning.org, dens kurser, ressourcer og film. Dette har givet os flere fordele, herunder:

Læringsplatformen forb Learning er gratis at bruge, hvilket gør den til et tilgængeligt og overkommeligt valg for brugere fra mange baggrunde. En del af kurserne og ressourcerne på FoRB Learning-platformen er tilgængelige ’on-demand’, Hermed bliver læringen selvstyret, hvilket betyder, at brugerne kan studere hvor og hvornår det passer dem og i deres eget tempo. Platformen er tilgængelig 24/7, og brugerne kan få adgang til den fra hvor som helst med en internetforbindelse og eventuelt downloade elementer for senere studium.

Forb Learning-platformen tilbyder et omfattende pensum, der dækker emner inden for tros- og religionsfrihed – social retfærdighed, aktivisme og advocacy. Platformen giver også lærende adgang til en bred vifte af læringsressourcer, herunder videoer, artikler, interaktive quizzer og webinars.

Kurserne på Forb Learning-platformen er skabt og leveret af eksperter inden for forskellige områder som menneskerettigheder, FoRB og køn. Denne ekspertise sikrer, at lærende modtager kvalitets- og opdaterede oplysninger.

Det faciliterede ’training of trainers’ kursus på forb Learning-platformen er designet interaktivt og engagerende ved hjælp af multimedieværktøjer for at gøre læring mere tilgængelig og interessant. Kursisterne kan oprette forbindelse og netværke med andre gennem interaktive værktøjer som diskussionsfora og gruppearbejde. Denne netværksdannelse hjælper kursisterne med at opbygge forbindelser, lære af hinanden og forblive motiverede. Social indflydelse: Kurserne og ressourcerne på FoRB Learning-platformen drejer sig om at skabe positiv social indflydelse. Ved at give lærende viden og redskaber til at skabe forandring i deres samfund hjælper platformen med at styrke aktivister, fortalere og samfundsdeltagere.


CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde
er et dansk ressourcecenter for udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk. De repræsenterer 36 medlemsorganisationer med 120 partnere i 40 lande.
Filip Buff Pedersen er ansat i Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) som Politisk rådgiver og har i mange år arbejdet med religion og udvikling, tros- og religionsfrihed. Filip har en studeret Politik og Administration på Aalborg Universitet, med et specialiseringsår i Udviklingsstudier og internationale forhold. Han har en lang karriere inden for internationalt udviklingssamarbejde, både i Danmark og internationalt.

Del dette indlæg: