Kirke med fødderne

En temadag om økumeniske kirke- og pilgrimsvandringer I disse år oplever vi en stigende interesse for økumeniske kirke- og pilgrimsvandringer.…