Hvad er Mission i dag?

WEBINAR // Dansk Missionsråds Studieudvalg afholdt et seminar 7.februar 2023 på Diakonissen, i København, under den spørgende overskrift ”hvad er mission i dag?” Fem forskellige oplægsholdere beskrev kort (5-7 min.) hvordan ”mission” forstås i forskellige organisationer og kirker.

Desuden deltog Dr. Alexandru-Marius Crisan fra Den rumænske Ortodokse kirke med et lidt længere oplæg, om hvordan mission opfattes i Den ortodokse kirkes sammenhæng.


Del dette indlæg: