Mission til det jødiske folk

Af Anne Mie Skak Johanson, Redaktør for Kirke for Alle.

I oktober sidste år foretog Hamas et terrorangreb fra Gaza ind i Israel. Nogle dage efter begyndte Israel en krig mod Hamas-styret. Krigen i det hellige land afføder forskellige reaktioner. Responsen afspejler de meget forskellige holdninger, der er til Israel, jøderne og palæstinenserne. Noget af det, der er med til at forme disse holdningerne, er synet på mission til og blandt jøder.

I artiklen Mission til det jødiske folk – med særligt fokus på europæiske holdninger fra Holocaust til i dag, giver Kurt E. Larsen, professor ved Menighedsfakultetet, dr.theol., en historisk gennemgang, af hvordan holdningen til mission til jøderne har udviklet sig siden 1920’erne. Der er et tydeligt før og efter Holocaust, når det gælder synet på mission til jøderne. På mange måder mistede europæerne frimodigheden til at forkynde budskabet om frelsen og freden i Kristus til jøder, efter at nazisterne i Europa, undertiden med kirkemedlemmer som redskaber, havde myrdet så mange.  

I artiklen forklares også forskellige teologiske tilgange til mission blandt jøder. Kurt E. Larsen kommer ind på erstatningsteologien (at det jødiske folks oprindelige udvælgelse er gået over til den kristne kirke), inklusivistisk religionsteologi (at flere religioner fører til Gud – her både jødedom og kristendom) og endelig to-pagts-teologien (hvor jøderne allerede har nok i deres egen pagt. Der er to dele af Guds folk, og jøder er i en særklasse i forhold til andre folk på jorden).

Ønsket om at bekæmpe antisemitisme efter 2. verdenskrig udmøntede sig forskelligt i de kirkelige retninger. Nogle stoppede helt med mission til jøderne, mens andre talte om dialog frem for mission. Det politiske spørgsmål kom også til at spille en rolle. 

Læs hele Kurt E. Larsens artikel her: Mission til det jødiske folk – med særligt fokus på europæiske holdninger fra Holocaust til i dag.

Del dette indlæg: