Befrielsesteologi og integral mission i Latinamerika

Af Anne Mie Skak Johanson, redaktør på Kirke for Alle

Selvom kendskabet til det kirkelige liv og det teologiske arbejde i Latinamerika ikke er særligt stort, vil de fleste nok forbinde Latinamerika med befrielsesteologi. Men hvad er befrielsesteologi, og hvilken rolle spiller denne og lignende bevægelser på det sydamerikanske kontinent?

Dr. Omar Palafox er adjunkt ved Abilene Christian University i USA og har specialiseret sig i latinamerikansk kristendom, missiologi og interkulturelle studier. I artiklen Intersecting Paths in Latin Amerika – convergence and divergence of Liberation Theology and Integral Mission giver Palafox en indføring i befrielsesteologi, men også i integral mission, der ligeledes spiller en stor rolle i Latinamerika.

Befrielsesteologi og Integral Mission er bevægelser, der begge hævder, at der en uløselig sammenhæng mellem kristen tro og social retfærdighed. Befrielsesteologien er født i 1960’ernes revolutionære virkelighed i respons til den dybe fattigdom, sociale uretfærdighed og politiske undertrykkelse, der herskede i flere latinamerikanske lande. Befrielsesteologien fortolker evangeliet radikalt og insisterer på, at social og politisk frigørelse er helt grundlæggende for guddommelig retfærdighed. Integral Mission har også fokus på social retfærdighed, men udvider perspektivet og tænker mere holistisk om kirkens kald. Det betyder, at Integral Mission sætter fokus på hele spektret af menneskelige behov: Åndelige, fysiske, sociale og emotionelle behov. Denne bevægelse blev stærk i sidste halvdel af det 20. århundrede, hvor der i det globale evangelikale miljø kom en øget bevidsthed om behovet for at integrere social retfærdighed i missionale projekter. Altså arbejder Integral Mission med social retfærdighed, men også med evangelisation.

Disse bevægelsers stærke fokus på social retfærdighed midt i en verden præget af fattigdom, vold og krænkelser har påvirket den kristne praksis og teologiske tankegang i Latinamerika. Her er kirken ikke blot en åndelig institution, men den er aktivt involveret i samfundsanliggender. Kirken har været med til at styrket de marginaliserede i samfund og har fremmet en bred forståelse af evangeliets mandat til at kæmpe for politisk retfærdighed og forsoning.

Læs mere om de to bevægelser i Omar Palafoxs artikel. Her beskrives den historiske og kulturelle kontekst i Latinamerika, der gives en teologisk gennemgang af bevægelserne, hvor ligheder og forskelle udforldes. Desuden er der en beskrivelse af, hvordan kirken spiller en afgørende rolle i samfundet. Der er naturligvis også udfordringer ved det stærke politiske fokus, særligt det, som befrielsesteologien har. Også dette behandles i artiklen.

Som kirke i Vesten må vi forholde os til, hvilke implikationer disse teologiske latino-bevægelser har for nutidige kristne samfund globalt. Hvordan kan de skærpe vores fortsatte stræben efter retfærdighed og menneskelig værdighed i en stadig mere kompleks og indbyrdes forbundet verden?

Læs Omar Palafoxs artikel her: Intersecting Paths in Latin Amerika – convergence and divergence of Liberation Theology and Integral Mission.

Del dette indlæg: