Dynamisk Evangelium – Nyt Europa

Evangelisk Alliance i Danmark

Af: Alexander Engberg Vinkel |
Under overskriften ’Dynamic Gospel – New Europe’ afholdte den internationale Lausanne-bevægelse fra den 17. til den 20. november 2021 en europæisk online-konference, hvor omkring 800 delegerede fra hele Europa deltog på en online platform, mens dele af programmet også blev livestreamet for alle interesserede. Pandemien havde først udsat konferencen fra 2020 til 2021 og blev siden årsag til, at konferencen måtte afvikles online i stedet for i Polen, som det oprindeligt var tiltænkt. Fordelen ved at afvikle konferencen online var blandt andet, at seminarer, bibeltimer, plenumoplæg og andre indslag, der var optaget på forhånd og blev vist på konferencen, nu ligger online tilgængeligt for alle på hjemmesiden www.lausanneeurope.org.

Lausanne-bevægelsen udmærker sig blandt andet ved forbinde mennesker fra hele Europa – og hele verden – til sammen at reflektere over mission på alle leder og kanter. Det har på denne konference resulteret i en lang række af seminarer, der med praktiske eksempler og teoretiske refleksioner forholder sig til alt fra klimaforandringer, AI-teknologi og sociale medier til discipelskab, religionsfrihed og kirkeplantning. Nogle af seminarerne er herunder udvalgt med henblik på de fem områder for mission, som vi arbejder med i Kirke for alle:

, , , ,

Det fremgår af nogle af seminarerne, at de har været brugt i en sammenhæng, hvor konferencens deltagere efterfølgende har haft mulighed for at stille spørgsmål og diskutere emnet. Det betyder dog ikke, at der ikke er meget at hente i de enkelte oplæg, som kan inspirere og udfordre til fornyet refleksion over mission i teori og praksis.   

Forkyndelse

Preaching with a Missional Aim

Preaching with a missional aim

Ved søndagens gudstjeneste vil det ofte forekomme, at både kristne, der er bekendt med det kristne budskab og sprog, samt ikke-kristne, som ikke har et tilsvarende kendskab, er at finde blandt tilhørerne til prædikenen. I forhold til at forkynde for sådan en forsamling peger Hélder Favarin i dette seminar på fire uhensigtsmæssige skel i prædikenen, hvorefter han beskriver, hvordan prædikanten kan og bør bygge bro over disse skel i sin forkyndelse.

Dynamic Gospel for Europe’s Secular Young Adults

Dynamic Gospel for Europe’s Secular Young Adults

For mange unge mennesker, der er vokset op i et sekulariseret Europa, bliver kirkens forkyndelse i dag opfattet som irrelevant. Med udgangspunkt i forskellige undersøgelser om og personlige møder med unge mennesker giver Julia Garschagen, Christel Lamère Ngnambi og Luke Greenwood i seminaret et bud på, hvad unge mennesker længes efter, og hvordan forkyndelsen af evangeliet i dag bør svare på denne efterspørgsel.

Apologetics in Christian Mission in Europe and Beyond

Apologetics in Christian Mission in Europe and Beyond

I seminaret beskriver Stefan Gustavsson og Julia Garschagen apologetik som en væsentlig del af den kristne forkyndelse. Apologetik ønsker at give et forsvar for den kristne tro, og den beskæftiger sig derfor med de spørgsmål, som både kristne og ikke-kristne rejser til den kristne tro. Stefan forklarer, hvordan det er helt naturligt for os som mennesker, at vi stiller spørgsmål, og at apologetikken skal være opmærksom på spørgsmålenes kontekst. I forlængelse heraf taler Julia om, at der kan være en længsel bag spørgsmålene, der kan give udtryk for en fælles grund mellem spørgeren og den kristne tro, som apologeten kan være med til at pege på og udfolde. 

Spiritualitet

ART: The Language of the European Soul

ART: The Language of the European Soul

Kunst omtales i seminaret som et ”hjertesprog” og som sproget for den europæiske sjæl. Charles Kelly, der er koordinater for LausanneARTS i Europa, giver eksempler på kunst i Bibelen samt fortæller om, hvorfor og hvordan kirken i dag kan formidle sit budskab gennem kunsten. I seminaret medvirker den rumænske kunstner Liviu Mocan, der viser og fortæller, hvordan han lader det kristne budskab komme til udtryk i sin kunst. Derudover fortæller den schweiziske teolog og digter Beat Rink om ”Nacht des Glaubens”, som er en festival for kunst og kirke. 

Personal Revival: Leading from an Outflow

Personal Revival: Leading from an Outflow

Seminaret omhandler, hvordan forholdet til Gud og en indre, personlig fornyelse heraf har betydning for at tjene som leder i en kirkelig sammenhæng. Med eksempler fra Bibelen og deres egne liv fortæller Sarah Breuel, der arbejder for International Fellowship of Evangelical Students, og Dave Patty, som i mange har arbejdet med unge ledere, hvornår de har haft brug for, og hvordan de har oplevet en personlig fornyelse i deres forhold til Gud, og hvordan det har haft betydning for deres tjeneste som ledere.

Økomeni

Theological and Practical Relevance of Evangelicals within an Eastern Orthodox Context

Theological and Practical Relevance of Evangelicals within an Eastern Orthodox Context

Seminaret præsenterer nogle af de væsentligste teologiske problemstillinger mellem den ortodokse kirke og evangelikal teologi. Kosta Milkov, der er forfatter og teolog, giver et indblik i forskellene, og hvad man har tilfælles, mens Panagiotis Kantartzis, som er præst i en evangelikal kirke i Athen, giver sit syn på, hvilke praktiske følger disse forskelle og ligheder må have for forholdet mellem evangelikale kristne og den ortodokse kirke.

Dialogue with Catholic Christians

Dialogue with Catholic Christians

Dette seminar sætter fokus på dialogen mellem katolikker og evangelikale kristne. Efter at have undersøgt hvad ”dialog” kan betyde i Bibelen og i dag, giver Leonardo De Chirico, som er teolog og forfatter til flere bøger, en kort præsentation af de seneste årtiers dialog mellem katolikker og evangelikale. Dernæst forholder han sig til nogle kritiske spørgsmål, som han mener, man må adressere, når man indgår i en dialog. Til sidst giver han et bud på, hvordan man kan engagere sig i en frugtbar dialog.

Religionsmøde

A Muslim’s View of Europe

A Muslim’s View of Europe
Seminaret beskæftiger sig med muslimers syn på Europa og starter med at vise, at der næppe er tale om ét syn, men en lang række syn som følge af muslimers forskellige baggrunde og livssituationer. Dernæst præsenterer seminaret en række eksempler på muslimers syn på Europa på trods af den store diversitet. Til sidst sætter seminaret fokus på en række forskelle og udfordringer mellem et muslimsk og kristent verdensbillede, hvilke specifikke problemstillinger dette får i Europa, og hvordan kristne kan og bør gå disse forskelle og udfordringer i møde med kærlighed.

Understanding and Responding to Antisemitism

Understanding and Responding to Antisemitism

Richard Harvey, der er messiansk jøde og blandt andet har skrevet ph.d. om den messianske jødedoms teologi, præsenterer i seminaret en forståelse af antisemitisme og giver særligt et indblik i, hvordan antisemitisme gennem historien har været forbundet til kirken og kristne. Derefter fortæller Aaron Lewin, som arbejder for Jews for Jesus i Tyskland, om nogle af de seneste eksempler på antisemitisme i blandt andet Tyskland og kommer desuden med en række forslag til, hvordan kristne kan respondere på antisemitisme i dag.

Diakoni

Tackling Today’s Global Issues

Tackling Today’s Global Issues
Hvordan skal kristne og kirke forholde sig til den lange række af globale udfordringer, der præger verden i dag? Det er emnet for dette seminar, hvor Dagfinn Høybråten, som er tidligere minister i Norge og nuværende generalsekretær for Kirkens Nedhjelp, med udgangspunkt i nogle af FN’s Verdensmål giver eksempler på, hvordan bibelske beretninger og tekster er optaget af de samme problemstillinger. I anden halvdel af seminaret spørger Sheryl Haw, der tidligere har arbejdet for Micah Global og nu er hospitalspræst og underviser på All Nations Christian College, hvordan kristne kan vidne om Jesus og deltage i Guds mission ved at engagere i nutidens globale udfordringer. Hun peger på sandhed, kærlighed og enhed som pejlemærker for kristnes og kirkens praksis.

Human Trafficking – How Can We Help?

Human Trafficking – How Can We Help?
Slaveri er ikke et overstået kapitel i verdenshistorien, og human trafficking omhandler moderne former for slaveri. I seminaret giver Loida Muñoz, der arbejder for organisationen A21, en beskrivelse af problemet med human trafficking, hvordan det opstår, og hvad mulige løsninger kan være på problemet. Med en række eksempler fra Bibelen sætter Myrto Theocharous, som er ph.d. i Det gamle Testamente og har arbejdet med anti-trafficking i flere år, dernæst fokus på sex-trafficking, hvormed hun udfordrer den stereotype opfattelse af en prostitueret – en opfattelse, der kan forhindre os i at engagere os i kampen imod sex-trafficking.

Del dette indlæg: