Dansk Missionsråd

Dansk Missionsråd

Redaktionen

Hvad er Mission i dag?

WEBINAR // Dansk Missionsråds Studieudvalg afholdt et seminar 7.februar 2023 på Diakonissen, i København, under den spørgende overskrift ”hvad er mission i dag?” Fem forskellige oplægsholdere beskrev kort (5-7 min.) hvordan ”mission” forstås i forskellige organisationer og kirker. Desuden deltog…

Prinsesse og biskop ude at flyve

Af Svend Løbner, freelancejournalist; MAF  |  Prinsesse Marie og biskop Peter Skov Jakobsen fløj med MAF, da Folkekirkens Nødhjælp skulle tilse deres projekter i Uganda. MAF’s værdier er de samme som vores, og sikkerheden er i top, fortæller generalsekretær Birgitte…

“Er Europa Kristent?” af Olivier Roy

BOGANMELDELSE // af Henrik Sonne Petersen | “En gribende bog om Europasreligiøse identitet eller mangel på samme.” Olivier Roy har givet en utrolig interessant sociologisk baseret beskrivelse af en spænding mellem tro og kultur, som udspiller sig i Europa og…

Discipelskab i praksis

I de lutherske missionsforeninger har vi anvendt begrebet “discipelskab” i mange år til at tale om efterfølgelse af Kristus og om mission. I denne korte artikel vil jeg først kortfattet vise, hvilken teologisk forståelse der ligger bag denne brug og…