Dansk Missionsråd

Dansk Missionsråd

Redaktionen

Hvad er Mission i dag?

WEBINAR // Dansk Missionsråds Studieudvalg afholdt et seminar 7.februar 2023 på Diakonissen, i København, under den spørgende overskrift ”hvad er mission i dag?” Fem forskellige oplægsholdere beskrev kort (5-7 min.) hvordan ”mission” forstås i forskellige organisationer og kirker. Desuden deltog…

Prinsesse og biskop ude at flyve

Af Svend Løbner, freelancejournalist; MAF  |  Prinsesse Marie og biskop Peter Skov Jakobsen fløj med MAF, da Folkekirkens Nødhjælp skulle tilse deres projekter i Uganda. MAF’s værdier er de samme som vores, og sikkerheden er i top, fortæller generalsekretær Birgitte…

“Er Europa Kristent?” af Olivier Roi

BOGANMELDELSE // af Henrik Sonne Petersen | “En gribende bog om Europasreligiøse identitet eller mangel på samme.” Olivier Roi har givet en utrolig interessant sociologisk baseret beskrivelse af en spænding mellem tro og kultur, som udspiller sig i Europa og…

Discipelskab i praksis

I de lutherske missionsforeninger har vi anvendt begrebet “discipelskab” i mange år til at tale om efterfølgelse af Kristus og om mission. I denne korte artikel vil jeg først kortfattet vise, hvilken teologisk forståelse der ligger bag denne brug og…

Afslutning af Ny Mission og nyt magasin

Efter 20 års eksistens blev Ny Mission sidste år evalueret, og på den baggrund har Dansk Missionsråd indbudt en række økumenisk orienterede netværk til en samtale om fælles ejerskab af et nyt tidsskrift. Henrik Sonne Petersen, Generalsekretær i Dansk Missionsråd…